Privacyverklaring

Praktijk Ortho Therapeut Krisma, gevestigd aan Stanleystraat 36, 4562 AW Hulst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

Stanleystraat 36
4562 AW Hulst
+31 (0)6 559 754 90
krisma.healing@outlook.com

 

Privacyverklaring van Praktijk Ortho Therapeut Krisma

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoons gegevens die Praktijk Ortho Therapeut Krisma verwerkt van  haar klanten. Indien u klant wordt van Praktijk Ortho Therapeut Krisma, of om een andere reden persoonsgegevens aan Praktijk Ortho Therapeut Krisma verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Praktijk Ortho Therapeut Krisma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Praktijk Ortho Therapeut Krisma,

Stanleystraat 36, 4562 AW Hulst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63249812.

De praktijk is bereikbaar via krisma.healing@outlook.com of telefonisch via: 0031 6 559 754 90

 

Persoonsgegevens welke gegevens verwerkt Praktijk Ortho Therapeut Krisma en voor
welk doel

De volgende gegevens worden verwerkt:

1) Uw voor- , achternaam en geboortenamen

2) Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

3) Uw anamnese met relevante (gezondheid) gegevens en geboortedatum

1a) Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan  

2a) Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, om door onverwachte onverwachte omstandigheden de afspraak te annuleren.

3a) Uw anamnese met relevante (gezondheid)gegevens en geboortedatum wordt gebruikt om de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Ortho Therapeut Krisma hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website en haar klanten.De bescherming van uw gegevens worden serieus genomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via krisma.healing@outlook.com of telefonisch via 0031 6 559 754 90

Maatregelen -  wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Informeren– U wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

Verzameling beperken– Wij letten en nauwkeurig op dat de persoonsgegevens beperkt blijven tot alleen datgene wat echt nodig is voor uw behandeling en de door u gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor  marketingdoeleinden.

Beveiligen– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Recht van inzage en correctie – Wij  respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren of te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Praktijk Ortho Therapeut Krisma hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ortho Therapeut Krisma.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar krisma.healing@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om dit persoonlijk te doen of een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoortnummer) met het verzoek mee te sturen.


Wij behouden het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.